Innovation i praksis – en metodehåndbog

Erhvervsstyrelsen (ERST) har udgivet en håndbog med innovationsmetoder til praktisk brug i virksomheders udviklingsarbejde.

Sæt brugerne i centrum!
Håndbogen henvender sig både til virksomheder og institutioner, som vil skabe resultater gennem innovation med fokus på brugernes behov. Bogen er meget anvendelig og giver god inspiration til, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med innovationsopgaver. Metoderne er arrangeret og grupperet inden for syv innovationsfaser. Hver metode er beskrevet på et enkelt kort. Det giver mulighed for at sætte innovationsmetoderne sammen på forskellige måder, diskutere dem i en projektgruppe og skræddersy dem til dine konkrete behov og problemstillinger.

Bygger på praksis
Håndbog er resultatet af programmet Brugerdreven Innovation, hvor en lang række virksomheder fra forskellige brancher har deltaget i udviklingsprojekter. Her har vi hos evv deltaget med projektet ”Brugerdreven Innovation i Værdikæder”, som blev udviklet og gennemført af evv i tæt samarbejde med ventilationsfirmaet Novenco og virksomheder i Novenco’s værdikæde. Resultaterne af projeket har været markante, både mht. innovation, samarbejde og besparelser og hermed stærkt forbedrede indtægtsmuligheder.

Kom til møde hos evv og hør om jeres muligheder
evv hjælper meget gerne med inspiration og metodevalg ved et uforpligtende, indledende møde, ligesom vi naturligvis også gerne assisterer ved ansøgninger til støtteordninger og henvisning til videninstitutioner mm.


Kontakt evv

Link til bog