Innovations Trappen – Den visuelle innovationsplan

Danske virksomheder arbejder dagligt med mange udfordringer, lige fra salg & markedsføring til udvikling af produkter & ydelser og de tilhørende støtteprocesser.

InnovationsTrappen er en vejledende oversigt, som I kan tage frem og bruge i innovationsarbejdet, uanset branchetilhør eller virksomhedsstørrelse.

Det er kunden, der er i centrum i InnovationsTrappen, og jeres udbytte af denne håndbog er såvel inspiration og viden som afprøvning og brug af en række fremadrettede metoder, der fremmer udviklingen i netop jeres virksomhed.

Brug håndbogen i en arbejdsgruppe i virksomheden/virksomhedssamarbejde og/eller med brug af en rådgiver, se henvisning bagerst.

Trappen er opbygget med udgangspunkt i brugerens behov og virksomhedens arbejde med at afdække dem og omsætte det til kommerciel nytteværdi og vækst. Jeres virksomheds udgangspunkt for et innovations forløb er unikt for jer. Derfor er formålet med ”Trappen” at give hele organisationen en selv forståelse af muligheder og potentialer udfra jeres nuværende brug af innovation – og gøre det visuelt!

InnovationsTrappen udspringer af 2 evv projektet:

  • ”BIV – Bruger dreven Innovation i Værdikæden”, under Erhvervsstyrelsens Program for  Brugerdreven Innovation.
  • “VidenMetro – om ansættelse af højtuddannede i små og mellemstore virksomheder”. Vækstforum Sjælland, EU Socialfond

Projekterne viser, at brugerne i høj grad har nøglen til innovation, og placeringen på hvert ”trin” tager udgangs­punkt i et metodekatalog og cases for såvel enkelt – som klyngevirksomheder i en værdikæde, udfra BIV-projektet.

God tur op ad trappen! LINK TIL ONLINE PUBLIKATION

Michael Christiansen
projektchef
mc@evv.dk
Mobil 2628 8011