Kombination af produkt- og markedsføringsinnovation gør virksomheder mere produktive

440x250_pminnovation

Virksomheder, der investerer i både produkt- og markedsføringsinnovation, har højere produktivitetsvækst, end hvis virksomheden kun har den ene eller den anden type innovation. Det viser undersøgelse fra CBS og DEA.

Der findes mange kilder til virksomheders innovation – og flere analyser peger på, at det kan være vigtigt at fokusere på mere end én type innovation for at få vækst. Fx går indførelse af nye it-systemer (procesinnovation) hånd i hånd med nye samarbejds- eller aflønningsformer (organisatorisk innovation).

Nu dokumenterer analyse fra CBS og DEA, at kombinationen af produkt- og markedsføringsinnovation giver højere produktivitetsvækst, end hvis en virksomhed kun har den ene eller den anden type innovation. Et nyt produkt skal altså kombineres med en ny indpakning eller en ny måde at distribuere varen på for at skabe vækst. Virksomheder, der gennemfører enten produkt- eller markedsføringsinnovation alene, høster ingen højere produktivitetsvækst.

Analysen kombinerer surveydata om virksomheders innovationsaktiviteter i perioden 2002-2004 med registerdata før og efter perioden – og sammenligner virksomheder, der kombinerer markedsførings- og produktinnovation, med virksomheder, der enten ikke innoverer overhovedet eller har forskellige andre kombinationer af innovation.

Godt på vej?

Danmark placerer sig i midterfeltet blandt en række sammenlignelige lande, når det gælder andelen af danske virksomheder med nye produkter, processer, organisationsformer og/eller markedsføringsinnovation. Blot 5 pct. af danske virksomheders omsætning stammer fra produkter og processer, de selv har udviklet. Det kunne tyde på, at der er brug for øget innovationskraft i de danske virksomheder, og at den forholdsvis lave innovationsaktivitet kan være en vigtig forklaring på den forholdsvis lave produktivitetsvækst i Danmark.

CBS’ og DEAs undersøgelse viser, at der kan være produktivitetsgevinster at hente ved øget fokus på kombinationen af produkt- og markedsføringsinnovation – hvilket da også ligger godt i tråd med danske innovationspolitikker.

Produktinnovation har længe været i offentlige innovationspolitikkers spot og støttes ofte af offentlige kroner. Efterhånden er søgelyset også rettet mod markedsføringsinnovationens betydning som vækstdriver. Markedsmodningsfonden hjælper eksempelvis virksomheder med at få deres nye produkter på markedet og uddeler i 2015 135 mio. kr. til markedsmodning af nye innovative produkter.

Læs hele undersøgelsen her (Artikelkilde: www.dea.nu)

Fakta:

En innovation, der indebærer væsentlige ændringer i både produkt samt markedsføringsmetoder, er både produkt- og markedsføringsinnovation.

Hvis der er tale om tekniske ændringer i produktets funktionelle design eller andre ændringer, som forbedrer produktets funktionelle egenskaber eller anvendelsesmuligheder, er der tale om en produktinnovation. Det kan fx være en bank, der tilbyder en ny service via homebanking, eller en medicinalvirksomhed, der introducerer et nyt lægemiddelprodukt.

Hvis der er tale om rent æstetiske ændringer i produktets fremtoning, vil der være tale om en markedsføringsinnovation. Det kan fx være en virksomhed, der på baggrund af markedsanalyser indfører en ny indpakning for at appellere til et specifikt brugersegment eller marked.