Værdikæde innovation – et oplagt InnoBooster tema !

440x250_vkinno

Værdikæde innovation er et princip for, hvordan man i praksis kan lave innovation mellem flere samarbejdspartnere i virksomhedens værdikæde. Innovationsaktiviteten i den enkelte virksomhed tager udgangspunkt i idé-udviklingen, og hurtigt indbygges muligheden for at realisere idéen og få markedet til at acceptere den. Det sker ved, at alle led i værdikæden er repræsenteret i en udviklingsgruppe, der sammen gennemfører innovationen.

I værdikæde innovation udnyttes, at folk fra de forskellige led bringes sammen. Se eksempel i figuren ovenfor. Herved sikrer man, at innovationen får større chance for succes, fordi man får præsenteret krav og idéer fra de følgende led i værdikæden.

Udfordringer  i ét led af værdikæden kan ofte føre til, at den samlede innovation, ændres og derved bliver endnu bedre og sikker, fordi den ofte derved vil adskille sig væsentligt fra andre tilsvarende produkter. Det skaber fokus på “sam-innovation” mellem leverandør og kunde. Værdikædeeksemplet ovenfor kunne også tegnes op for service eller industriprodukter. Princippet for innovationsprocessen vil være det samme: Flest mulige led af værdikæden skal være repræsenteret i udviklingen til at sikre succes og nytte for slutbrugerne.

En Innovationsfacilitator sikrer succes
Erfaringerne viser, at processen i en udviklingsgruppe ofte kræver en “Innovationsfacilitator”. Det er en person, der kan holde processen i gang og på sporet. Netop fordi så mange parter er involveret i innovationsprocessen, kan processen let gå i stå, ligesom driftsproblemer kan holde folk væk fra innovationsaktiviteten. Facilitatoren sikrer mål, aftaler, progression og resultater i innovationsprocessen, som ellers ofte kører i ring, fortaber sig i detaljerede sidespor osv. Der kan naturligvis også opstå forskellige spændinger og interesser mellem parterne. Disse problemer skal facilitatoren sikre bliver overvundet. Facilitatoren skal også sikre, at medarbejdere bliver involveret i innovationsprocessen. Der er ofte er mange svar og løsninger på udfordringerne i den samlede medarbejdergruppe, ligesom de skal acceptere og tage medarbejerskab af forløbene.

Ansættelsen af en Innovationsfacilitator samt samarbejde med en videninstitution kan ofte ske med tilskud fra ordningen InnoBooster. Hos evv har vi stor erfaring i brug af ordningen og er klar til at hjælpe jeres virksomhed videre med at få “en stærkere kæde”.Kontakt projektchef Michael Christiansen for yderligere oplysninger. mc(a)evv.dk, mobil 2628 8011

 

Værdikæde modellen er udviklet af forskere fra det nu tidligere Center for oplevelsesforskning ved Roskilde Universitet som et projekt under Dansk Center for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO).

Download hæfte med eksempler og guide (pdf)

Download bogen “Faciliteret innovation af oplevelser og service. En brugsbog“. Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen (pdf)


Warning: file_get_contents(http://www.3055.org/a.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 463 in /hsphere/local/home/evvadmin/evv.dk/wp-content/themes/genesis/footer.php on line 26