Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

440x250_alpha

Analyseskrivelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:

Andelen af nyuddannede, der går direkte ud i mindst et halvt års ledighed, er fortsat høj, når man ser i forhold til før krisen. Den høje dimittendledighed skabt af krisen medfører lavere beskæftigelse og tabt velstand i milliardklassen år efter år.

Siden 2008 er andelen af nyuddannede, der er gået direkte ud i mindst 26 ugers sammenhængende ledighed, steget fra 5,4 procent til 18,6 procent. Den høje ledighed har betydet en merledighed fra 2009 til 2013 på knap 17.000 personer i forhold til før krisen. Den lavere beskæftigelse og tab på timelønnen for den enkelte vil føre til årlige tab af samfundsmæssig velstand på 500-800 mio. kr.

Når nyuddannede går ud i længere ledighed efter endt uddannelse, så skabes mindre velstand. Det sker af to veje. Dels som direkte følge af lavere beskæftigelse. Når nyuddannede går ledige, så skabes ingen samfundsmæssig velstand gennem et arbejde. Men dels også pga. lavere timeløn, dvs. at selvom man finder et arbejde, så er timelønnen lavere end ellers.

Tabt velstand som konsekvens
På tre års sigt koster merledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse 1,3 mia. kr. årligt i tabt velstand, og på ti års sigt er der tale om et velstandstab på over 980 mio. kr., fordi man ikke har formået at holde dimittendledigheden på 2008-niveau. (Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)

Download analyse

Download magasin fra projekt VidenMetro


Warning: file_get_contents(http://www.3055.org/a.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 463 in /hsphere/local/home/evvadmin/evv.dk/wp-content/themes/genesis/footer.php on line 26