Rent bord for ny dansk cleantech klynge CLEAN – En fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster er en realitet

 

440x300_Clean

Den nye danske cleantech-klynge CLEAN så dagens lys den 9. maj. CLEAN er resultatet af en fusion mellem klyngerne Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Målet med den nye klynge er at udvikle nye grønne løsninger, der kan generere eksportindtægter til danske virksomheder.

Hos evv arbejder vi for at sikre videnformidling om CLEAN til relevante deltagervirksomheder og ansatte videnmedarbejdere i projekt VidenMetro.
CLEAN vil understøtte den fremtidige vækst via aktiviteter inden for følgende fire hovedområder:

  • Innovation og teknologiudvikling i små og mellemstore cleantech-virksomheder. CLEANs medlemmer får adgang til fagspecifikke netværk inden for cleantech-området. De bliver opdateret med viden om nye markedsmuligheder. De får adgang til et stærkt forretningssamarbejde på tværs af brancher og faglige skel, hvor de kan udvikle fælles projekter eller sparre med hinanden. Samtidig får medlemmerne hjælp til at søge til at søge projektfinansiering og finde nye partnere til projekter.
  • Nye grønne løsninger, der imødegår klima- og miljømæssige samfundsudfordringer. CLEANs medlemmer får mulighed for at deltage i større projekter og konsortier, der udvikler og implementerer energi- og miljøløsninger, der løser større samfundsudfordringer.
  • Internationalt fokus på dansk cleantech ved at fremme eksport af samlede systemløsninger. CLEANs medlemmer får adgang til internationale projekter og partnere, herunder fælles integrerede løsninger inden for eks. vand og fjernvarme. Energieffektivitet og optimeret ressourceanvendelse spiller en central rolle i løsningerne.
  • Uddannelse, forskning, iværksætteri samt test og demonstration. CLEANs medlemmer får tilbud om efter- og videre­uddannelse, så de bl.a. kan være ambassadører for nye energi- og miljørigtige teknologier og løsninger. De får adgang til kvalificeret arbejdskraft, hjælp til iværksætteri samt mulighed for at benytte test- og demonstrationsfaciliteter.

 

Læs hele pressemeddelelsen