Big Data – om værdien af datadreven innovation

440x300_ddi

Hent Kompendiet (Big Data – om værdien af datadreven Innovation)
”Big data” er et begreb, der udspringer af den eksplosive vækst i data, der følger af digitaliseringen af samfundet. I virksomhederne betyder automatisering og digitalisering, at der hver dag lagres enorme mængder af data om produktion, transaktioner og kundeadfærd.

I evv’s konsulentarbejde oplever vi et stigende antal virksomheder, der benytter en datadreven innovationsstrategi, når særligt InnoBooster ansøgninger bliver udformet. Derfor har vi udgivet kompendiet [“Big Data – om værdien af datadreven Innovation“] med afklaring og dialogplancher og indgår i udarbejdelsen af virksomhedens samlede innovationsplan.

Den datadrevne Innovationstrappe!

Kompendiet bygger blandt andet på Erhvervsstyrelsens seneste analyse på området. I den offentlige sektor betyder digitaliseringen, at der registreres stadigt flere oplysninger om personer, virksomheder, ejendomme, geografiske forhold, mv. Endvidere betyder sociale medier, smartphones og andre forbrugsgoder som PCer, tablets og digitale kameraer, at vi som individer har bidraget til en eskalerende dataproduktion. Samtidig er teknologierne til at håndtere, analysere og udnytte store mængder af data forbedret kraftigt. Samlet kan man da beskrive en organisations brug af datakilder udfra en stiliseret trappemodel. Graden og omfanget af dataanvendelse angiver da, hvor man er placeret på “trappen” og hvilke yderligere muligheder og effekter, man kan arbejde hen mod.

For erhvervslivet betyder udviklingen en masse nye muligheder for at transformere store mængder af data til fx nye services, bedre produkter og markedsføring målrettet forskellige kundesegmenter. Flere internationale analyser har estimeret store potentialer i big data og fastslået, at big data baserede virksomheder klarer sig bedre end andre virksomheder.

Derfor er det også vigtigt, at erhvervspolitikken forholder sig til udviklingen, og at der tages stilling til, hvad der eventuelt kan gøres for at fremme udbredelsen af big data i Danmark.

Hent Kompendiet [Big Data – om værdien af datadreven Innovation]

Hent Erhvervsstyrelsens rapport, dec. 2013: [“Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv – potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser“]