Få matchet virksomhedens videnbehov …

 

Styrelsen for Forskning og Innovation og De Danske Innovationsnetværk har udgivet en “kogebog” til effektiv og hurtig matchmaking mellem virksomhedernes udfordringer og problemer og de rette kompetencer i videninstitutioner og innovationsnetværk.

De danske innovationsnetværk og partnerskabers rolle er at bidrage til en konkret og værdiskabende håndtering af udfordringerne i jeres virksomhed. Netværkene tilbyder mange tjenesteydelser til virksomheder: idégenereringsforløb, innovationsprojekter, forskningsprojekter og partnerskaber.

Hos evv arbejder vi som brobygger og matchmaker med udgangspunkt i netop din virksomheds udfordringer. Vi tilbyder konsulentbistand med fokus på kvalificeret, højtuddannet arbejdskraft som et effektivt middel til hurtig vækst og udvikling.

Kontakt evv v. Michael Christiansen, mc@evv.dk mobil 2628 8011, for afdækning af netop jeres behov og muligheder – og brug af kogebogen …